แผนที่ / เส้นทางไป Keys Success

เส้นทางสู่นายสิบตำรวจ 56

                                         คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง นายสิบตำรวจ(วุฒิ ม.6)สายปราบปราม

๑. เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย มีสถานภาพโสด

๒. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินยี่สิบเจ็ดปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร (นับวันชนวัน ถึงวันปิดรับสมัคร วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ )

๓. ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า ๗๗ เซนติเมตร

๔. มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามผนวก ก. และ ผนวก ข.

๕. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบเท่า โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕)

๖. คุณวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกดังกล่าว ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่ ก.ตร.หรือ ที่ ก.พ. ได้รับรองไว้แล้ว และถ้ามีวุฒิสูงกว่าที่กำหนดจะนำมาเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้

๗. ข้าราชการตำรวจที่จะสมัครคัดเลือกตามประกาศรับสมัครนี้ จะต้องลาออกจากราชการตำรวจก่อนวันสมัคร

๘. พระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใดๆ ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อนุญาตให้เข้าสอบ ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม ฉบับลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

วิชาสอบ นายสิบตำรวจ สายปราบปราม

ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 120 ข้อ 120 คะแนน  เวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที 

1. ความสามารถทั่วไป (25 ข้อ)

2. ภาษาไทย (25 ข้อ)

3. ภาษาอังกฤษ (25 ข้อ)

4. เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น (25 ข้อ)

5. จริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ (20 ข้อ)

 สอบพละฯ (สายปราบปราม)  - ว่ายน้ำ  25  เมตร  30  วินาที

                                       - วิ่ง  1000 เมตร  4.30  นาที

                   



ติดต่อเราผ่านฟอร์มเมล์
อีเมล์คุณ
เรื่อง
รายละเอียด



ไม่มีการให้ใด ๆ ยิ่งใหญ่ไปกว่าการให้ปัญญา    
© 2017 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com

ผู้บริหาร / คณาจารย์
ทำเนียบศิษย์คนเก่ง
ภาพนายสิบตำรวจ 56-57
รวมภาพคอร์สท้องถิ่น 1-2
รวมภาพปลัดอำเภอ 55
รวมภาพคอร์ส ก.พ.55-56
ประมวลภาพคอร์ส นสต.55
คมคำ สู่ความสำเร็จ
ติดต่อเรา
ปณิธานที่หาญมุ่ง
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
Co10.us โพสฟรี โปรโมทเว็บ
WEB LINK
ลิงค์หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ
การติดต่อสื่อสาร
ค้นหารหัสไปรษณีย์
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
สมุดหน้าเหลือง
สถานีโทรทัศน์
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 9
ITV
UBC
สาระความรู้/คนหางาน
ห้องสมุดกฎหมาย
ห้องสมุดดิจิตอล
jobs.narak.com
jobmatching
วิชาการ.คอม
จัดหางานจังหวัดอุบลฯ
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
คนหางาน จ.อุบลฯ
perdsorb.com
หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
บางกอกโพสต์
คมชัดลึก
ข่าวสด
ไทยรัฐ
หน่วยงานภายในจ.อุบลราชธานี
ร.พ.พระศรีมหาโพธิ์
ร.พ.สรรพสิทธิประสงค์
อบจ.อุบลราชธานี
ม.อุบลราชธานี
ม.ราชภัฎอุบลราชธานี
กองบิน 21
guideubon.com